You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

SoNNeFeS

Gariban Emekli

  • "SoNNeFeS" is male
  • "SoNNeFeS" started this thread

Posts: 1,404

Date of registration: Dec 10th 2005

  • Send private message

1

Saturday, October 27th 2007, 2:45pm

OGame Online Similator Adresleri ''Keþif'' Dahil

Gar Simüatörü [Týklayýnýz]

[list][/list]


Savaþ Simülatörü [Týklayýnýz]

[list][/list]


Ay - Ölüm Yýldýzý Savaþ Simülatörü [Týklayýnýz]

[list][/list]


Savaþ Raporu Düzenleyici Forum Ýçin (Renklendirici) [Týklayýnýz]

[list][/list]


Filo Maliyeti Hesaplayýcýsý [Týklayýnýz]

[list][/list]


Araþtýrma Maliyeti Hesaplayýcýsý [Týklayýnýz]

[list][/list]


Uçuþ Süreleri Hesaplayýcýsý [Týklayýnýz]

[list][/list]


Koloni Masraflarý Hesaplayýcýsý (Sömürge Patlatýlýrken) [Týklayýnýz]

[list][/list]


Bina Kademe Masraflarý Hesaplayýcýsý [Týklayýnýz]

[list][/list]


Keþif Similatörü [Týklayýnýz] - Dikkat Resmen Tavsiye Edilmiþ Bir Site Deðildir.

ORiJiNAL YAZARI : atuan

[list][/list]

Direct Link URL : http://h1.ripway.com/alper/ogame/tuccar.xls

Ne Ýþe Yarar : Tüccarýn verdiði oranlarýn oyun ticaret oranlarýna göre ne kadar kârlý\zararlý olduðunu hesaplar

Nasýl Kullanýlýr : Oynadýðýnýz evrenin ve çaðýrdýðýnýz (veya keþiften gelen) Tüccarýn ticaret oranlarýný ilgili hücrelere girdikten sonra, tüccardan ne almak istediðinizi yazarsýnýz, size satýþta ne kadar kar veya zarar ettiðinizi gösterir.


Ýttifak Sayfasý Kurulumu | FoxGame | OGame Online | Skin Dowloader | FanArt Skin | Sorular Buraya

Oyun Kurallarý | Forum Kurallarý

| Muhtaç Olduðun Kudret Damarlarýndaki Asil Kanda Mevcuttur |


This post has been edited 8 times, last edit by "_Efkar_" (Apr 12th 2008, 10:56am)